Dane są liczby image001 oraz image002 . Wtedy iloraz image003 jest równy

A. image004     B. image005     C. image006     D. image007