spolecznosc      wesprzyj


Dane są liczby image001 oraz image002 . Wtedy iloraz image003 jest równy

A. image004     B. image005     C. image006     D. image007

Rozwiązanie:

Do rozwiązania tego zadania potrzebne nam są wzory:

image008

Stosując wzór otrzymujemy:

image009

Matematyka, matura 2018: zadanie 3 - poziom podstawowy