spolecznosc      wesprzyj


Funkcja kwadratowa określona jest wzorem image001. Liczby x1, x2 są różnymi miejscami zerowymi funkcji f. Zatem

A. image002     B. image003     C. image004     D. image005

Rozwiązanie:

Szukamy takich x1, x2 , dla których wartość funkcji wynosi 0 (miejsca zerowe). Mnożenie dowolnych liczb daje zero, jeśli jedna z nich jest zerem, a więc

image006

image007

lub

image008

image009

Teraz wystarczy obliczyć wartość wyrażenia image010

image011

image004

Matematyka, matura 2018: zadanie 6 - poziom podstawowy