Równanie image001

A. ma trzy różne rozwiązania: image002

B. ma trzy różne rozwiązania: image003.

C. ma dwa różne rozwiązania: image004.

D. ma dwa różne rozwiązania: image005