W ciągu arytmetycznym image001, określonym dla image002, dane są: image003, image004. Suma ośmiu początkowych wyrazów tego ciągu jest równa

A. image005     B. image006     C. image007     D. image008