spolecznosc      wesprzyj


W ciągu arytmetycznym image001, określonym dla image002, dane są: image003, image004. Suma ośmiu początkowych wyrazów tego ciągu jest równa

A. image005     B. image006     C. image007     D. image008

Rozwiązanie:

Korzystając ze wzoru na sumę n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego wyznaczamy sumę ośmiu początkowych wyrazów tego ciągu

image009

image010

image011

image012

image013

Matematyka, matura 2019: zadanie 11 - poziom podstawowy