spolecznosc      wesprzyj


Dany jest ciąg geometryczny image001, określony dla image002. Wszystkie wyrazy tego ciągu są dodatnie i spełniony jest warunek image003. Iloraz tego ciągu jest równy

A. image004     B. image005     C. image006     D. image007

Rozwiązanie:

Korzystamy ze wzoru na n-ty wyraz ciągu geometrycznego

image008

image009

image010

image011

Teraz korzystamy z własności potęg

image012

image013

image014

image015

Matematyka, matura 2019: zadanie 12 - poziom podstawowy