spolecznosc      wesprzyj


Sinus kąta ostrego image001 jest równy image002. Wtedy

A. image003     B. image004     C. image005     D. image006

Rozwiązanie:

Korzystamy z jedynki trygonometrycznej

image007

image008

image009

image010

image011

image012

image013

Matematyka, matura 2019: zadanie 13 - poziom podstawowy