spolecznosc      wesprzyj


Dany jest romb o boku długości 4 i kącie rozwartym image001. Pole tego rombu jest równe

A. image002     B. image003     C. image004  D. image005

Rozwiązanie:

Znajdziemy najpierw miarę kąta ostrego rombu, oznaczmy go image006. Wiemy, że suma miar kątów wewnętrznych dowolnego czworokąta wynosi image007

image008

image009

image010

image011

Obliczmy pole rombu korzystając ze wzoru

image012

image013

image014

image015

Matematyka, matura 2019: zadanie 16 - poziom podstawowy