spolecznosc      wesprzyj


Prosta o równaniu image001 jest prostopadła do prostej o równaniu image002 i przechodzi przez punkt image003, gdy

A. image004     B. image005     C. image006     D. image007

Rozwiązanie:

Wiemy, że proste image008 oraz image009 są do siebie prostopadłe jeśli

image010

Wynika stąd, że

image011

image001

image012

Teraz korzystamy z tego, że nasza prosta przechodzi przez punkt image003

image013

image014

image015

Matematyka, matura 2019: zadanie 18 - poziom podstawowy