spolecznosc      wesprzyj


Na rysunku przedstawiony jest fragment wykresu funkcji liniowej image001. Na wykresie tej funkcji leżą punkty image002 i image003.

image004

Obrazem prostej AB w symetrii względem początku układu współrzędnych jest wykres funkcji image014 określonej wzorem

A. image005     B. image006     C. image007     D. image008

Rozwiązanie:

Korzystając ze wzoru znajdziemy równanie prostej przechodzącej przez punkty image002 i image003

image009

image010

image011

image012

image013

Przekształcenie funkcji image014 ma nastąpić przez początek układu współrzędnych, zatem

image015

image016

image017

image018

image007

Matematyka, matura 2019: zadanie 19 - poziom podstawowy