spolecznosc      wesprzyj


Dane są punkty o współrzędnych image001 oraz image002. Średnica okręgu wpisanego w kwadrat o boku image003 jest równa

A. image004     B. image005     C. image006     D. image007

Rozwiązanie:

Korzystając ze wzoru obliczamy długość odcinka image003, który jest jednocześnie średnicą okręgu wpisanego w kwadrat o boku image003

image009

image010

image011

image012

image013

image014

image015

Matematyka, matura 2019: zadanie 20 - poziom podstawowy