spolecznosc      wesprzyj


Promień AS podstawy walca jest równy połowie wysokości OS tego walca. Sinus kąta OAS (zobacz rysunek) jest równy

image001A. image002     B. image003     C. image004     D. image005

Rozwiązanie:

image006

Korzystając z twierdzenia Pitagorasa znajdziemy długość odcinka image007

image008

image009

image010

image011

image012

Teraz skorzystamy z funkcji trygonometrycznych

image013

image014

image015

image016

Matematyka, matura 2019: zadanie 21 - poziom podstawowy