spolecznosc      wesprzyj

Suma wszystkich rozwiązań równania image001 jest równa

A. image002     B. image003     C. image004     D. image005

Rozwiązanie:

Zauważamy, że iloczyn trzech liczb image006 jest równy image002. Będzie tak wtedy, gdy jedna z nich będzie zerem, zatem

image007

image008

image009

image010

image011

Sumujemy trzy rozwiązania

image012

Matematyka, matura 2020: zadanie 6 - poziom podstawowy