Suma wszystkich rozwiązań równania image001 jest równa

A. image002     B. image003     C. image004     D. image005