Funkcja kwadratowa f jest określona wzorem image001. Na rysunku przedstawiono fragment paraboli będącej wykresem tej funkcji. Wierzchołkiem tej paraboli jest punkt image002.

image003