spolecznosc      wesprzyj

Osią symetrii paraboli będącej wykresem funkcji f jest prosta o równaniu

A. image001     B. image002     C. image003     D. image004

Rozwiązanie:

image005

Osią symetrii paraboli będącej wykresem funkcji f jest prosta o równaniu image002.

Matematyka, matura 2020: zadanie 9 - poziom podstawowy