spolecznosc      wesprzyj

Równanie image001 w zbiorze liczb rzeczywistych

A. nie ma rozwiązań

B. ma dokładnie jedno rozwiązanie: image002.

C. ma dokładnie jedno rozwiązanie: image003.

D. ma dwa różne rozwiązania: image004 i image002.

Rozwiązanie:

image001

Korzystamy ze wzoru skróconego mnożenia

image005

image006

image007

image008

image009

image002

Matematyka, matura 2020: zadanie 10 - poziom podstawowy