spolecznosc      wesprzyj

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji liniowej f określonej wzorem image001.

image002

Współczynniki a oraz b we wzorze funkcji f spełniają zależność

A. image003     B. image004     C. image005     D. image006

Rozwiązanie:

Wiemy, że wykres funkcji liniowej  przecina oś OY w punkcie o współrzędnych image007, zatem:

image008

Widzimy, że funkcja f jest funkcją malejącą, zatem:

image009

Iloczyn liczby ujemnej i liczby 1 jest liczbą ujemną, zatem:

image006

Matematyka, matura 2020: zadanie 11 - poziom podstawowy