spolecznosc      wesprzyj

Prosta przechodząca przez punkty image001 i image002 jest określona równaniem

A. image003     B. image004     C. image005     D. image006

Rozwiązanie:

Wiemy, że prosta przechodząca przez punkty image007 i image008 jest dana równaniem:

image009

Otrzymujemy:

image010

image009

image012

image013

image014

image015

image016

image003

Matematyka, matura 2020: zadanie 18 - poziom podstawowy