spolecznosc      wesprzyj

Dany jest trójkąt prostokątny o kątach ostrych image001 i image002 (zobacz rysunek).

image003

Wyrażenie image004 jest równe

A. image004     B. image006     C. image007     D. image008

Rozwiązanie:

Wiemy, że suma miar kątów wewnętrznych trójkąta jest równa image009.

image010

Wyznaczamy miarę kąta image002:

image011

image012

image013

Otrzymujemy:

image014

Korzystamy z wzorów redukcyjnych:

image015

Otrzymujemy:

image016

Matematyka, matura 2020: zadanie 19 - poziom podstawowy