spolecznosc      wesprzyj

Punkt B jest obrazem punktu image001 w symetrii względem początku układu współrzędnych. Długość odcinka AB jest równa:

A. image002     B. image003     C. image004     D. image005

Rozwiązanie:

Wiemy, że odbiciem punktu image006 względem początku układu współrzędnych jest punkt image007, zatem:

image001

image007

image008

Wiemy, że jeśli image009 to długość odcinka AB określona jest wzorem:

image010

Otrzymujemy:

image010

image011

image012

image013

image014

image015

image016

image017

image018

Matematyka, matura 2020: zadanie 20 - poziom podstawowy