spolecznosc      wesprzyj

Ile jest wszystkich dwucyfrowych liczb naturalnych utworzonych z cyfr: 1, 3, 5, 7, 9, w których cyfry się nie powtarzają?

A. image001     B. image002     C. image003     D. image004

Rozwiązanie:

Mamy utworzyć liczbę dwucyfrową, w której cyfry się nie powtarzają. Mamy do wyboru pięć cyfr. Pierwszą cyfrę liczby możemy wybrać na pięć sposobów, drugą cyfrę liczby możemy wybrać zatem już tylko na cztery sposoby.

Otrzymujemy wszystkie możliwości:

image005

Matematyka, matura 2020: zadanie 21 - poziom podstawowy