spolecznosc      wesprzyj

Pole prostokąta ABCD jest równe 90. Na bokach AB i CD wybrano – odpowiednio – punkty P i R, takie, że image001 (zobacz rysunek).

image002

Pole czworokąta APCR jest równe

A. image003     B. image004     C. image005     D. image006

Rozwiązanie:

image007

Wiemy, że pole prostokąta ABCD jest równe 90, zatem:

image008

Wyznaczamy b z powstałego równania:

image009

image010

image011

Obliczamy pole czworokąta APCR. Korzystamy ze wzoru na pole równoległoboku:

image012

image013

image014

Matematyka, matura 2020: zadanie 22 - poziom podstawowy