spolecznosc      wesprzyj

Cztery liczby: 2, 3, a, 8 tworzące zestaw danych, są uporządkowane rosnąco. Mediana tego zestawu czterech danych jest równa medianie zestawu pięciu danych: 5, 3, 6, 8, 2. Zatem

A. image001     B. image002     C. image003     D. image004

Rozwiązanie:

Zapisujemy medianę zestawu czterech liczb:

image005

image006

Zapisujemy medianę zestawu pięciu liczb:

image007

Porządkujemy dane rosnąco:

image008

image009

Wiemy, że mediany obydwu zestawów są sobie równe, zatem:

image010

image011

image001

Matematyka, matura 2020: zadanie 23 - poziom podstawowy