spolecznosc      wesprzyj

Rozwiąż równanie image001.

Rozwiązanie:

Iloczyn dwóch liczb jest równy zero jeśli jedna z nich jest zerem, zatem:

image002

Rozwiązujemy obydwa równania:

image003

image004

image005

image006

image007

Iloczyn dwóch liczb jest równy zero jeśli jedna z nich jest zerem, zatem:

image008

image009

image010

Mamy cztery rozwiązania równania:

image011

Matematyka, matura 2020: zadanie 27 - poziom podstawowy