Kąt image001 jest ostry i spełnia warunek image002. Oblicz tangens kąta image001.