spolecznosc      wesprzyj

Kąt image001 jest ostry i spełnia warunek image002. Oblicz tangens kąta image001.

Rozwiązanie:

Przekształcamy wyrażenie:

image002

image003

image004

image005

image006

image007

Wiemy, że image008, zatem:

image007

image009

image010

Matematyka, matura 2020: zadanie 31 - poziom podstawowy