W równoległoboku ABCD, przedstawionym na rysunku, kat image001 ma miarę image002.

image003

Wtedy kąt image004 ma miarę

A. image005    B. image002    C. image006    D. image007