spolecznosc      wesprzyj

W równoległoboku ABCD, przedstawionym na rysunku, kat image001 ma miarę image002.

image003

Wtedy kąt image004 ma miarę

A. image005    B. image002    C. image006    D. image007

Rozwiązanie:

image008

image009

image010 ponieważ suma kątów przy jednym boku w równoległoboku wynosi image011.

image012

Suma miar katów w czworokącie wynosi image013, zatem:

image014

image015

Matematyka, matura 2021: zadanie 22 - poziom podstawowy