W każdym n-kącie wypukłym image001 liczba przekątnych jest równa image002Wielokątem wypukłym, w którym liczba przekątnych jest o 25 większa od liczby boków jest

A. siedmiokąt    B. dziesięciokąt    C. dwunastokąt    D. piętnastokąt