Pole figury image001 złożonej z dwóch stycznie zewnętrznie kół o promieniach 1 i 3 jest równe polu figury image002 złożonych z dwóch stycznych zewnętrznie kół o promieniach długości r (zobacz rysunek).

image003

Długość r promienia jest równa

A. image004    B. 2    C. image005    D. 3