Punkt image001 jest wierzchołkiem kwadratu ABCD, a punkt image002 jest punktem przecięcia się przekątnych tego kwadratu. Wynika stąd, że pole kwadraty ABCD jest równe

A. 68    B. 136    C. image003    D. image004