Z wierzchołków sześcianu ABCDEFGH losujemy jednocześnie dwa różne wierzchołki. Prawdopodobieństwo, że wierzchołki te będą końcami przekątnej sześcianu ABCDEFGH, jest równe

A. image001    B. image002    C. image003    D. image004