Wszystkich liczb naturalnych trzycyfrowych, większych od 700, w których każda cyfra należy do zbioru image001 i żadna cyfra się nie powtarza, jest

A. 108    B. 60    C. 40    D. 299