spolecznosc      wesprzyj

Sześciowyrazowy ciąg liczbowy image001 jest niemalejący. Mediana tego ciągu jest równa 4. Wynika stąd, że

A. image003    B. image004    C. image005    D. image006

Rozwiązanie:

Mediana:

image007

image008

image009

image010

image011

image005

Matematyka, matura 2021: zadanie 28 - poziom podstawowy