Sześciowyrazowy ciąg liczbowy image001 jest niemalejący. Mediana tego ciągu jest równa 4. Wynika stąd, że

A. image003    B. image004    C. image005    D. image006