Wykaż, że dla każdych trzech dodatnich liczb a, b, c takich, że a<b, spełniona jest nierówność

image001