Funkcja liniowa f przyjmuje wartość 2 dla argumentu 0, a ponadto image001. Wyznacz wzór funkcji f.