Trójkąt równoboczny ABC ma pole równe image001. Prosta równoległa do boku BC przecina boki AB i AC – odpowiednio - w punktach K i L. Trójkąty ABC i AKL są podobne, a stosunek długości boków tych trójkątów jest równy image002..Oblicz długość boku trójkąta AKL.