spolecznosc      wesprzyj

Gracz rzuca dwukrotnie symetryczną sześcienną kostką do gry i oblicza sumę liczb wyrzuconych oczek. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A polegającego na tym, że suma liczb wyrzuconych oczek jest równa 4 lub 5 lub 6.

Rozwiązanie:

image001

image002

image003

image004

Prawdopodobieństwo zdarzenia A wynosi image005.

Matematyka, matura 2021: zadanie 34 - poziom podstawowy