Punkty image001 i image002 są wierzchołkami trójkąta równoramiennego ABC, w którym image003. Wierzchołek C leży na osi Oy układu współrzędnych. Oblicz współrzędne wierzchołka C oraz obwód tego trójkąta.