Rozważamy przedziały liczbowe image001 i image002. Ile jest wszystkich liczb całkowitych, które należą jednocześnie do obu rozważanych przedziałów?

A. 6    B. 5    C. 4    D. 7