Suma image001 jest równa

A. 2    B. 3    C. 4    D. 5