Na poniższym rysunku przedstawiono wykres funkcji f określonej w zbiorze image001.

image002

Funkcja g jest określona wzorem image003 dla image004Wskaż zdanie prawdziwe.

A. Liczba image005 jest równa image006

B. Zbiory wartości funkcji f i g są równe

C. Funkcje f i g mają takie same miejsca zerowe

D. Punkt image007 należy do wykresów funkcji f i g.