Proste o równaniach image001 oraz image002 są równoległe, gdy

A. m=1    B. m=3    C. m=6    D. m=9