Funkcja 𝑓 jest określona wzorem image001 dla każdej liczby rzeczywistej image002. Wtedy dla argumentu image003 wartość funkcji 𝑓 jest równa

A. image004    B. image005    C. image006    D. image007