spolecznosc      wesprzyj

Funkcja kwadratowa 𝑓 określona wzorem 𝑓(𝑥) = −2(𝑥 + 1)(𝑥 − 3) jest malejąca w przedziale

A. image001    B. image002    C. image003    D. image004

Rozwiązanie:

Widzimy, że współczynnik a jest ujemny image005, zatem ramiona paraboli skierowane są do dołu.

Widzimy, że miejsca zerowe funkcji 𝑓 to -1 i 3, zatem wierzchołek będzie znajdował się pomiędzy miejscami zerowymi w punkcie x=1.

Zatem funkcja kwadratowa 𝑓 jest malejąca w przedziale image001.

Matematyka, matura 2021: zadanie 12 - poziom podstawowy