spolecznosc      wesprzyj

Trzywyrazowy ciąg image001 jest geometryczny i wszystkie jego wyrazy są dodatnie. Stąd wynika, że

A. image002    B. image003    C. image004    D. image005

Rozwiązanie:

Wiemy, że jeśli ciąg image006 jest geometryczny, wówczas

image007

Otrzymujemy:

image001

image008

image009

image010

image005

Matematyka, matura 2021: zadanie 13 - poziom podstawowy