Trzywyrazowy ciąg image001 jest geometryczny i wszystkie jego wyrazy są dodatnie. Stąd wynika, że

A. image002    B. image003    C. image004    D. image005