Ciąg image001 jest określony wzorem image002 dla każdej liczby naturalnej image003. Liczba niedodatnich wyrazów ciągu image001 jest równa

A. 14    B. 13    C. 9    D. 8