spolecznosc      wesprzyj

Ciąg arytmetyczny image001 jest określony dla każdej liczby naturalnej image002. Trzeci i piąty wyraz ciągu spełniają warunek image003. Wtedy czwarty wyraz tego ciągu jest równy

A. 28    B. 29    C. 33    D. 40

Rozwiązanie:

Wiemy, że jeśli image004 to kolejne wyrazy ciągu arytmetycznego, wówczas:

image005

Otrzymujemy:

image006

image003

image007

image008

Matematyka, matura 2021: zadanie 15 - poziom podstawowy