Ciąg arytmetyczny image001 jest określony dla każdej liczby naturalnej image002. Trzeci i piąty wyraz ciągu spełniają warunek image003. Wtedy czwarty wyraz tego ciągu jest równy

A. 28    B. 29    C. 33    D. 40