Pole pewnego trójkąta równobocznego jest równe image001. Obwód tego trójkąta jest równy

A. image002    B. image003    C. image004    D. image005