spolecznosc      wesprzyj

Pole pewnego trójkąta równobocznego jest równe image001. Obwód tego trójkąta jest równy

A. image002    B. image003    C. image004    D. image005

Rozwiązanie:

Wiemy, że pole trójkąta równobocznego wyrażone jest wzorem:

image006

image007

Otrzymujemy:

image008

image009

image010

image011

image012

Obliczamy obwód trójkąta:

image013

image014

image015

Matematyka, matura 2021: zadanie 19 - poziom podstawowy