W trójkącie 𝐴𝐵𝐶 bok 𝐵𝐶 ma długość 13, a wysokość 𝐶𝐷 tego trójkąta dzieli bok 𝐴𝐵 na odcinki o długościach|𝐴𝐷| = 3 i |𝐵𝐷| = 12 (zobacz rysunek obok). Długość boku 𝐴𝐶 jest równa

image001

A. image002     B. image003    C. image004    D. image005