Dla każdego kąta ostrego image001 iloczyn image002  jest równy

A. image003    B. image004    C. image005    D. image006