spolecznosc      wesprzyj

Rozwiązanie:

Korzystamy ze wzoru na pole wycinka koła:

image007

Wiemy, że w rombie kąty leżące naprzeciwko siebie mają równe miary oraz suma miar kątów wewnętrznych w czworokącie jest równa image008.

image009

image010

image011

image012

image013

Obliczamy pole wycinka:

image007

image014

image013

image015

image016

image017

Matematyka, matura 2022: zadanie 18 - poziom podstawowy