spolecznosc      wesprzyj

Rozwiązanie:

Wiemy, że proste mają być do siebie prostopadłe.

Wiemy, że proste image005 są prostopadłe jeżeli ich współczynniki kierunkowe a są przeciwne i odwrotne, zatem:

image002

image003

image006

Matematyka, matura 2022: zadanie 22 - poziom podstawowy